Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostawę patrolowej jednostki pływającej wraz z wyposażeniem o dł. 9,0-10,0m.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Finansowanie: Środki własne

Główny kod CPV: 34500000-2

Nr UZP: 566994-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-08 09:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-08 09:30

Ogłoszono dnia: 2018-06-01

Załączniki:
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-01
 
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-01
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (DOC)
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-01
Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia (PDF)
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-01
Załącznik nr 3. Projekt umowy (PDF)
Data wytworzenia informacji/publikacji: 2018-06-01