Kategoria: Druki i wnioski

pdf.png
01. Świadectwo zdrowia pracownika statku żeglugi śródlądowej

pdf.png
02. Formularz dla kapitana

doc.png
03. Zaświadczenie BHP

pdf.png
04. Wyciąg pływania

pdf.png
05. Wniosek o wydanie dokumentu kwalifikacyjnego

pdf.png
06. Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy

pdf.png
07. Wniosek armatora o wydanie żeglarskiej książeczki pracy

pdf.png
08. Wniosek o wydanie/wymianę patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej

pdf.png
09. Wniosek o dokonanie pomiaru statku

pdf.png
10. Wniosek o przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

pdf.png
11. Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy dyrektorze UŻŚ w Bydgoszczy - Wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego

pdf.png
12. Wniosek o wydanie tymczasowego wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

pdf.png
13. Wniosek o wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

pdf.png
14. Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej

pdf.png
15. Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej

pdf.png
16. Wniosek o dokonanie zmian w dokumencie rejestracyjnym statku żeglugi śródlądowej

pdf.png
17. Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

pdf.png
18. Wniosek o wpis statku do rejestru

pdf.png
19. Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

pdf.png
20. Wniosek o wydanie świadectwia pomiarowego