TERENOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. przeprowadza egzaminy na świadectwa:

 • starszego marynarza,
 • sternika,
 • motorzysty,
 • marynarza - motorzysty.

oraz na patenty:

 • przewoźnika,
 • stermotorzysty.

Komunikat Terenowej Komisji Egzaminacyjnej

Ustala się terminy egzaminów na 2018 rok:

 • w sesji wiosennej - 06.04.2018 r.,
 • w sesji jesiennej - 19.10.2018 r.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy kierować na adres:
Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1/3, tel.(52) 320 42 30

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzona praktyka pływania,
 • aktualne świadectwo zdrowia dopuszczająca do pracy na danym stanowisku,
 • świadectwo szkolne.

Miejsce egzaminów: siedziba Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1/3, pokój 213, godz.9.00.