PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
(Dz. U. z 2003 Nr 5, poz. 53)

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz. U. z 2002, Nr 70, poz. 651)

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 69).

PODSTAWA PRAWNA

§ 1.23. przepisów żeglugowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz. U. Nr 212, poz. 2072)

PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 ustawy o żegludze śródlądowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.)