1. Wniosek o wpis statku do rejestru

 2. Dokument własności.

 3. Do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej, opinię rzeczoznawcy o zdolności statku do żeglugi (dotyczy statku bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy silników do 20 kW albo o iloczynie długości i szerokości nie przekraczającym 20m2).

 4. Opłatę administracyjną za wpis statku do rejestru:
  • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 - 40 zł
  • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 - 80 zł
  • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 - 80 zł
  • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 - 400 zł