Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
 • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
 • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
 • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
 • wydawanie dokumentów statkowych i osobowych,
 • stanowienie przepisów prawa miejscowego.

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu znajduje się w Statucie Urzędu.

NABÓR

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karola Marcinkowskiego 1.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych UŻŚ w Bydgoszczy
   Karola Marcinkowskiego 1,
   85-056 Bydgoszcz
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o wydanie dokumentów kwalifikacyjnych żeglugi śródlądowej

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2128 z dnia 30 października 2017 r.),
  • Ustawa o rachunkowości.
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom UŻŚ Bydgoszcz;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • teczki spraw – 25 lat,
   • rozliczenia finansowe – 10 lat.
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym Kodeks pracy.
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom UŻŚ Bydgoszcz,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym – 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.